1. Optymalizacja sprzedaży Wprowadzenie systemu CRM na stronie internetowej pozwala na lepsze zarządzanie procesem sprzedaży. System CRM umożliwia skuteczne monitorowanie i kontrolowanie całego procesu sprzedaży na stronie internetowej. Dzięki temu można lepiej zarządzać kontaktami z klientami, śledzić postępy w negocjacjach i skutecznie koordynować działania zespołu sprzedażowego. Dzięki funkcjom monitorowania...